karihopponen

Uudisrakentamisen laatu - käyttöönottokatselmus

Grynderi-rakennusyhtiöt markkinoivat uusia asuntoja myös lyhyellä valmistumisajalla. Kymmenistä asunnoista koostuvan taloyhtiön rakennusaika voidaan pusertaa jopa yhdeksään kuukauteen.

Asuntokauppalaissa ja kauppakirjassa on määritelty vahingonkorvauksia ostajalle asunnon luovuksen viivästyessä kauppakirjassa ilmoitetusta arvioidusta valmistumisajankohdasta. Luovutuksen jälkeen ilmenneiden rakennusvirheiden korjauksien viivästyksestä ei kauppakirjalomakkeissa yleensä ole määritelty mitään sanktiota. Tämä antaa rakennusyhtiölle mahdollisuuden käyttää 'viivytä-ja-väsytä' -taktiikkaa, jota valitettavan usein kuulee käytettävän korjausvaatimusten käsittelyssä.

Kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta tilattu asuinrakennuksen käyttöönottokatselmus on siis ostajan kannalta erittäin tärkeä vaihe, koska se on edellytys asunnon hallintaoikeuden saamiselle ja kauppahinnan viimeisten maksuerien erääntymiselle. Rakennuksen vastaavan työnjohtajan vastuu päättyy käyttöönottokatselmukseen ainakin, jos se on samalla loppukatselmus. Mitä lyhyempi on rakennusaika, sitä tärkeämpi on käyttöönottokatselmus.

Käyttöönottokatselmuksessa kuten ei muissakaan viranomaiskatselmuksissa kuitenkaan tarkasteta, että rakennustyö varmasti kaikilta osin tulee oikein suoritetuksi. Vastuu rakennustyövaiheiden suorituksesta, valvonnasta ja tarkastuksesta jää pääosiltaan rakennushankkeeseen ryhtyvälle rakennusyhtiölle ja sen vastuuhenkilöille. Yleensä käyttöönottokatselmuksessa ymmärtääkseni lähinnä varmistetaan, että työmaan kaikki aiemmat tarkastukset ja katselmukset on tehty asianmukaisesti. Lupa rakennuksen käyttöönottoon siis perustuu paljolti luottamukseen, että rakennusyhtiö rakentaa hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti noudattaen hyvää rakentamistapaa. Myös piilossa rakenteiden sisällä.

Koska jotkut rakennusyhtiöt kuitenkaan eivät aina osoittaudu luottamuksen arvoisiksi, olisi loppukatselmukseen tai rakennuksen johonkin aiempaan katselmukseen sisällytettävä rakennustarkastajan pistokoemaisia tarkastuksia varsinkin asumisturvallisuuden ja -terveyden kannalta olennaisissa rakennusosissa; esim palokatkot ja -eristeet, varapoistumistiet, pistäytyminen tuulettuvien alapohjien ryömintätiloissa ja ullakolla...

Rakennustyön kaikki tarkastukset ja katselmukset läpäisseiden virheiden korjauttaminen loppukatselmuksen ja vuositarkastuksen jälkeen edellyttää taloyhtiöltä ja osakkailta melkoisia ponnisteluja.

Esimerkkitapauksessa suuri kansainvälinen rakennusyhtiö julistaa arvoissaan, ettei koskaan sivuuta havaitsemiaan turvallisuuspuutteita sekä eettisissä ohjeissaan velvoittaa henkilöstöään myöntämään mahdolliset virheet ja hakemaan ratkaisut niihin. Kuitenkin yhtiö reklamoinnin jälkeen vasta neljäntenä asumisvuonna suostui tarkastamaan kaikki palokatkot ja korjaamaan ilmenneet puutteet, joita löytyi lähes kaikissa asunnoissa. Ilman asukkaiden sekä taloyhtiön aktiivisuutta ja painostusta puutteet olisivat voineet tulla pahimmassa tapauksessa esille vasta tulipalon jälkiselvittelyssä.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

Toimituksen poiminnat